m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top
m

Dziennik Budowy

Wrzesień 2023

Zabetonowano strop ostatniej kondygnacji w segmencie B. Rozpoczęto wykopy segmentu A.

Lipiec 2023

Zakończyliśmy prace murarskie na parterze i pierwszym piętrze.

Maj 2023

Ściany parterów w trakcie wykonywania

Marzec 2023

Wyszliśmy z ziemi, pierwsze słupy konstrukcyjne za nami.

Luty 2023

Rośniemy w górę. Aktualnie wykonujemy zbrojenie słupów i ścian kondygnacji piwnicznej.


Listopad 2022

Pierwszy krok za Nami – prace ziemne pod Budynek przy ulicy Dworskiej zostały rozpoczęte.